Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian HimpunanWuanjrotBray,- 

Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang diterangkan dengan jelas. Penulisan himpunan diberi tanda kurung kurawal { ...... }.

Contoh :

  1. Himpunan huruf hidup. Ditulis dengan A = { a,i,u,e,o }
  2. Himpunan bilangan cacah kurang dari sepuluh. Ditulis dengan B = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }

Anggota adalah benda-benda yang terdapat di dalam himpunan.

Contoh :

  1. a adalah salah satu anggota atau elemen dari huruf hidup.
  2. 3 adalah salah satu anggota atau elemen dari bilangan cacah kurang dari sepuluh.
Himpunan dilambangkan dengan huruf besar, sedangkan anggota atau elemen dari himpunan dilambangkan dengan huruf kecil.


Post a Comment for "Pengertian Himpunan "